DOMINO


Darujte 2% z dane

Vážení priatelia,

návštevníci našej webovej stránky,

Váš záujem o naše aktivity je našou prioritou.

Pre skvalitnenie a rozvoj našich výchovných činností pre nitriansku verejnosť (deti a mládež, zdravotne postihnutých, ...) by sme uvítali, keby ste nám prispeli 2% zaplatenej dane z príjmov podľa Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

Vašim finančným príspevkom podporíte dobrú myšlienku a dáte priestor väčšiemu množstvu populácie k našim voľnočasovým aktivitám.

 

Rodičovské združenie pri Centre voľného času Domino

Štefánikova 63, 949 01  Nitra

právna forma: Občianske združenie

IČO/SID: 17319617/1188

 

Tlačivá na stiahnutie:

Vyhlásenie FO 2017

 

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za rok 2017


 www.rozhodni.sk

Zamestnanci

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

1. Do 15.februára požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň za predchádzajúci rok.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,- €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 201 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potrvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 201 dobrovoľnícky pracovali.

4. Dopíšte Vaše údaje do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú chcete poukázať.

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.apríla na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

6. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech prijímateľa.

7. *** Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potrvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti !!!

 
Poznámky:

- Číslo účtu prijímateľa nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet prijímateľa prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

zdroj: www.rozhodni.sk

Fyzické osoby

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:

1. Vypočítajte si:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,- €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 201 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potrvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 201 dobrovoľnícky pracovali.

 

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Rodičovské združenie pri Centre voľného času Domino
Štefánikova 63
949 01  Nitra

Právna forma: Občianske združenie 

IČO/SID: 17319617/1188

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.marca) na Váš daňový úrad podľa Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech prijímateľa.

5. *** Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potrvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti !!!

Poznámky:

- Číslo účtu prijímateľa nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet prijímateľa prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

- Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.

zdroj: www.rozhodni.sk

Právnické osoby

Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby


1. Právnické osoby môžu poukázať určité % z dane v prospech jedného, alebo viacerých prijímateľov 2%, ktorí sú uvedení v zozname prijímateľov 2% na daný rok. Pričom minimálna výška na jedného prijímateľa musí byť aspoň 8,- €.

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 201 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 201 (zvyčajne do 31.3.201) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 201 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 201 (zvyčajne do 31.3.201) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

2. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie % z dane. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Rodičovské združenie pri Centre voľného času Domino

Štefánikova 63
949 01  Nitra
 
Právna forma: Občianske združenie 

IČO/SID: 17319617/1188

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech prijímateľa.

Poznámky:

- Číslo účtu prijímateľa nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet prijímateľa prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

- Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie % z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre právnické osoby už nepodávate.

zdroj: www.rozhodni.sk 
KONTAKT
Centrum voľného času
Štefánikova trieda 63
949 01 Nitra
tel.: 037 / 6524325
fax: 037 / 6526373 cvcdomino@zoznam.sk sekretariat@cvcdomino.com

Web site powered by phpRS