DOMINO


Pampúšik

Krúžok pre deti MŠ a 1.stupeň ZŠ. Dramatizácia rozprávok, rozvíjanie komunikačných, vyjadrovacích schopností, vytváranie a vodenie bábok, kulisy, bábkové divadielko, ale aj pohybové hry a tanečné choreografie.

Ved. krúžku: Mgr. Jana Valentová, 0949/155022

Kde:

Kedy: 
KONTAKT
Centrum voľného času
Štefánikova trieda 63
949 01 Nitra
tel.: 037 / 6524325
fax: 037 / 6526373 cvcdomino@zoznam.sk sekretariat@cvcdomino.com

Web site powered by phpRS