DOMINO
| 0-15 | 15-27 |


Športové podujatia Nitra-Európske mesto športu 2018

 Vyhodnotenie športových podujatí Nitra-EMŠ 2018

 

 Foto Nitra EMŠ 2018

Jún 2018

Nitra, moje mesto-5.6.2018 o 13,00 hod.-Synagóga Nitra-slávnostné vyhodnotenie literárnej, výtvarnej a vedomostnej časti súťaže-na pozvánky
 
Turnaj v stolnom tenise-5.6.2018 o 14,30 hod.-elokované pracovisko CVČ, Topoľová 1, Nitra-pre žiakov ZŠ-na pozvánky
 
65. výročie Centra voľného času-08.06.2018 o 17,00 hod- Divadlo Andreja Bagara v Nitre-slávnostný galaprogram-prehliadka záujmovej činnosti
 
7 kľúčov od pokladu-14.6.2018 o 9,00 hod.-Botanická záhrada SPU v Nitre-športovo-logická súťaž pre žiakov ZŠ-na pozvánky
Máj 2018

“Kukulienka kde si bola” – 02.05.2018 o 9,00 hod. – Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra-prehliadka tvorby tanečného folklóru pre deti MŠ-na pozvánky
 
“Na bicykli bezpečne” - 04.05.2018 o 9,00 hod. – autocvičisko Autoškola Akadémia SPU v Nitre-okresná dopravná súťaž pre žiakov ZŠ-na pozvánky
 
“Slávik Slovenska” – 10.05.2018 o 8,00 hod. -Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra-okresná súťaž v speve ľudových piesní pre žiakov ZŠ-na pozvánky
 
“Jarné aranžovanie” – 11.05.2018 o 8,00 hod. - Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra-okresná súťaž pre žiakov ZŠ-na pozvánky
 
“SONG” – 16.05.2018 o 8,00 hod.-Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra-okresná súťaž v speve v AJ pre žiakov ZŠ-na pozvánky
 
“SONG” – 17.05.2018 o 8,00 hod.-Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra-okresná súťaž v speve v NJ a RJ pre žiakov ZŠ-na pozvánky
 
“Rastliny a zvieratá našich lesov”-23.05.2018 o 8,00 hod.- Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra-okresná súťaž pre žiakov ZŠ-na pozvánky
 
“Nitra, moje mesto” – 24.05.2018-o 8,00 hod.-Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra-vedomostná časť súťaže-pre žiakov ZŠ a SŠ-na pozvánky
 
Turnaj v bowlingu-Mesto Nitra-Európske mesto športu 2018 – 11.05.2018 o 8,30 hod.- Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra, OC Mlyny Nitra-pre žiakov ZŠ-na pozvánky
Apríl 2018

Rozprávkové vretienko-12.04.2018 o 9,30 hod.-Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra-súťaž v dramatizácii rozprávok pre žiakov ZŠ 1.-6. ročníka-na pozvánky
 
English drama-18.04.2018 o 9,30 hod.-Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra-jazyková súťaž pre žiakov ZŠ -na pozvánky
 
Svet patrí mladým, Svet fantázie-19.04.2018 o 14,00 hod.-Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra-vyhodnotenie literárnej a výtvarnej súťaže
 
Technické minimum-20.04.2018 o 9,00 hod.-Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra-okresná súťaž pre žiakov ZŠ-na pozvánky
Marec 2018

Super Dance-21.03.2018 o 9,30 hod.-Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra-tanečná súťaž-sólo, duo pre žiakov ZŠ na pozvánky

Verejná súťažná prehliadka plastových a papierových modelov žiakov ZŠ a Gym.-23.03.2018 o 9,00 hod.-Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra

Svet patrí mladým-súťaž pre žiakov 7.-9. roč. ZŠ vo vlastnej literárnej tvorbe-na pozvánky-termín uzávierky je 23.03.2018

Svet fantázie-výtvarná súťaž pre deti MŠ a žiakov 1.-4. roč. ZS-na pozvánky-termín uzávierky je 23.03.2018

STORY-26.03.2018 o 9,00 hod.-Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra-súťaž pre žiakov ZŠ v umeleckom prednese poézie a prózy v nemeckom a ruskom jazyku-na pozvánky

STORY-27.03.2018 o 9,00 hod.-Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra-súťaž pre žiakov ZŠ v umeleckom prednese poézie a prózy v anglickom jazyku-na pozvánky

Hôrka hľadá talent-27.03.2018 o 10,00 hod.-elokované pracovisko CVČ, Na Hôrke 30, Nitra-súťaž od 7-15 rokov v odprezentovaní talentu v umeleckej, kultúrnej a športovej oblasti

Scrabble-28.03.2018 o 8,30 hod.-Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra-súťaž pre žiakov ZŠ-na pozvánky

Šípkarský turnaj-19.03.2018 o 9,00 hod.-elokované pracovisko CVČ, Topoľová 1, Nitra-Chrenová-súťaž pre ZŠ, SŠ-na pozvánky

 

Február 2018

Karneval-11.02.2018 o 15,30 hod-Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra, vstupné 1,-€
 
Teenage Fashion-27.02.2018 o 11,00 hod.-Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra-súťaž pre žiakov ZŠ-na pozvánky
Január 2018

“SUDOKU”– 31.1.2018 o 11,00 hod. - elokované pracovisko CVČ, Topoľová 1, Nitra- súťaž v hraní logickej hry pre žiakov ZŠ od 6.-9. ročníka-na pozvánky
December 2017

“Mikuláš u Lienočiek” – 05.12.2017 o 10,00 hod.-elokované pracovisko CVČ, Topoľová 1, Nitra-Chrenová-pre deti ZÚ
 
“Mikulášsky darček” – 06.12.2017 o 11,00 hod. – pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia-Spojená škola internátna, Červeňova 42, Nitra-na pozvánky
 
“Mikuláš v Domine” – 06.12.2017 o 16,30 hod.-CVČ, Štefánikova trieda 63, Nitra-pre deti a členov ZÚ
 
“Vianočné aranžovanie” – 08.12.2017 o 9,00 hod.-CVČ, Štefánikova trieda 63, Nitra-okresná súťaž v aranžovaní pre žiakov ZŠ-na pozvánky
 
“Mikulášku, Mikulášku” – 14.12.2017 o 9,00 hod.-CVČ, Štefánikova trieda 63, Nitra-pre deti MŠ-na pozvánky
 
“Vianočné zvonky”-“Na Vánoce na tý hody”-18.12.2017 o 17,00 hod.-Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre-vystúpenie folklórnych súborov
November 2017

Literárny kalamár – 16.11.2017 o 9,00 hod. – Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra - vedomostno zábavná súťaž pre žiakov 7.-8. ročníka ZŠ-na pozvánky
 
Poptón – 23.11.2017 o 9,30 hod. - Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra – súťaž v interpretácii slovenskej populárnej hudby pre žiakov ZŠ-na pozvánky
 
Šaráda – 24.11.2017 o 11,00 hod. - Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra – hudobno zábavná  šou – súťaž dvojíc zo ZŠ a SŠ žiakov mesta Nitry-na pozvánky
Október 2017

“Festival vedy a techniky pre Nitriansky kraj “ – 06.10.2017 o 8,30 hod. – Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra – súťaž v 11 kategóriách pre žiakov 2. stupňa ZŠ a Gym.
 
Majstrovstvá okresu v šachu jednotlivcov - 26.10.2017 o 8,30 hod. - Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra - pre žiakov ZŠ a SŠ-na pozvánky
Jún 2017

MDD – 04.06.2017 – Mestský park Nitra – v spolupráci s MsÚ Nitra
 
Srdiečko z lásky – 11.06.2017 o 15,30 hod a 17,00 hod. – Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra – slávnostný galaprogram vystupujúcich členov záujmových útvarov CVČ
 
“7 kľúčov od pokladu” – 15.06.2017 o 9,00 hod. – Botanická záhrada SPU v Nitre – súťaž pre žiakov ZŠ-na pozvánky
 
“Nitra, moje mesto” – 27.06.2017 o 13,00 hod. – Synagóga – vyhodnotenie vedomostnej, výtvarnej a literárnej časti súťaže žiakov MŠ, ZŠ, SŠ-na pozvánky
Máj 2017

Na bicykli bezpečne – 04.05.2017 o 8,00 hod -  Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra – okresná súťaž pre deti ZŠ-na pozvánky
 
Slávik Slovenska – 11.05.2017 o 8,00 hod. - Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra – okresná súťaž v speve ľudových piesní pre deti ZŠ-na pozvánky
 
SONG-17.05.2017 o 8,00 hod. - Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra – okresná súťaž v speve v cudzom jazyku-AJ pre deti ZŠ-na pozvánky
 
Rastliny a zvieratá našich lesov – 25.05.2017 o 8,00 hod. - Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra – okresná súťaž pre deti ZŠ-na pozvánky
Apríl 2017

Rozprávkové vretienko - 06.04.2017 o 9,30 hod.-Centrum voľného času, Štefánikova tr. 63, Nitra-súťaž v dramatizácii rozprávok-pre žiakov ZŠ-na pozvánky

Svet fantázie a Svet patrí mladým - 07.04.2017 o 14,00 hod.-Centrum voľného času, Štefánikova tr. 63, Nitra-vyhodnotenie literárnej a výtvarnej súťaže

Scrabble - 11.04.2017 o 8,00 hod.-Centrum voľného času, Štefánikova tr. 63, Nitra-súťaž pre žiakov ZŠ-na pozvánky

Cestujeme históriou – 20.04.2017 o 8,00 hod.-Centrum voľného času, Štefánikova tr. 63, Nitra-dejepisná súťaž pre žiakov ZŠ-na pozvánky

Technické minimum - 21.04.2017 o 8,00 hod.-Centrum voľného času, Štefánikova tr. 63, Nitra-súťaž pre žiakov ZŠ-na pozvánky

English drama - 26.04.2017 o 8,00 hod.-Centrum voľného času, Štefánikova tr. 63, Nitra-súťaž pre žiakov ZŠ-na pozvánky

Vo víre tanca - 28.04.2017 o 8,00 hod.-Centrum voľného času, Štefánikova tr. 63, Nitra- - tanečná súťaž pre žiakov ZŠ-na pozvánky

Marec 2017

Jarné aranžovanie - 03.03.2017 o 9,00 hod. - Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra - okresná súťaž pre ZŠ-na pozvánky

Literárny kalamár - 09.03.2017 o 9,00 hod. - Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra - vedomostná zábavná súťaž pre žiakov 7.-8. ročníka ZŠ

STORY - 21.03.2017 o 9,00 hod, Centrum voľného času, Štefánikova tr. 63, Nitra-okresná súťaž v prednese v AJ - pre ZŠ na pozvánky

STORY- 22.03.2017 o 9,00 hod, Centrum voľného času, Štefánikova tr. 63, Nitra-okresná súťaž v prednese v NJ a RJ - pre ZŠ na pozvánky

Verejná súťažná prehliadka papierových a plastových modelov  - 24.03.2017 o 9,00 hod. - Centrum voľného času, Štefánikova tr. 63, Nitra - okresná súťaž pre ZŠ-na pozvánky

Hôrka hľadá talent - 28.03.2017 o 10,30 hod. - el. prac. CVČ Na Hôrke 30, Nitra-súťaž pre deti od 5-18 rokov-akýkoľvek talent a disciplína sú vítané

Február 2017

Fašiangový karneval pre deti mesta Nitra - 12.02.2017 o 15,30 - Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra - vstupné 1,- €, masky vstup zdarma

DFS Borinka - 19.02.2017 o 16,00 hod. - Divadlo A. Bagara v Nitre - slávnostný galaprogram pri príležitosti 30. výročia založenia súboru

Jarný mestský detský tábor - 20.-24.02.2017 od 7,00-16,30 hod.-poplatok 35,- € informácie na sekretariáte CVČ| 0-15 | 15-27 |

 
KONTAKT
Centrum voľného času
Štefánikova trieda 63
949 01 Nitra
tel.: 037 / 6524325
fax: 037 / 6526373 cvcdomino@zoznam.sk sekretariat@cvcdomino.com

Web site powered by phpRS