DOMINO
| 0-15 | 15-20 |


December 2017

“Mikuláš u Lienočiek” – 05.12.2017 o 10,00 hod.-elokované pracovisko CVČ, Topoľová 1, Nitra-Chrenová-pre deti ZÚ
 
“Mikulášsky darček” – 06.12.2017 o 11,00 hod. – pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia-Spojená škola internátna, Červeňova 42, Nitra-na pozvánky
 
“Mikuláš v Domine” – 06.12.2017 o 16,30 hod.-CVČ, Štefánikova trieda 63, Nitra-pre deti a členov ZÚ
 
“Vianočné aranžovanie” – 08.12.2017 o 9,00 hod.-CVČ, Štefánikova trieda 63, Nitra-okresná súťaž v aranžovaní pre žiakov ZŠ-na pozvánky
 
“Mikulášku, Mikulášku” – 14.12.2017 o 9,00 hod.-CVČ, Štefánikova trieda 63, Nitra-pre deti MŠ-na pozvánky
 
“Vianočné zvonky”-“Na Vánoce na tý hody”-18.12.2017 o 17,00 hod.-Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre-vystúpenie folklórnych súborov
November 2017

Literárny kalamár – 16.11.2017 o 9,00 hod. – Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra - vedomostno zábavná súťaž pre žiakov 7.-8. ročníka ZŠ-na pozvánky
 
Poptón – 23.11.2017 o 9,30 hod. - Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra – súťaž v interpretácii slovenskej populárnej hudby pre žiakov ZŠ-na pozvánky
 
Šaráda – 24.11.2017 o 11,00 hod. - Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra – hudobno zábavná  šou – súťaž dvojíc zo ZŠ a SŠ žiakov mesta Nitry-na pozvánky
Október 2017

“Festival vedy a techniky pre Nitriansky kraj “ – 06.10.2017 o 8,30 hod. – Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra – súťaž v 11 kategóriách pre žiakov 2. stupňa ZŠ a Gym.
 
Majstrovstvá okresu v šachu jednotlivcov - 26.10.2017 o 8,30 hod. - Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra - pre žiakov ZŠ a SŠ-na pozvánky
Jún 2017

MDD – 04.06.2017 – Mestský park Nitra – v spolupráci s MsÚ Nitra
 
Srdiečko z lásky – 11.06.2017 o 15,30 hod a 17,00 hod. – Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra – slávnostný galaprogram vystupujúcich členov záujmových útvarov CVČ
 
“7 kľúčov od pokladu” – 15.06.2017 o 9,00 hod. – Botanická záhrada SPU v Nitre – súťaž pre žiakov ZŠ-na pozvánky
 
“Nitra, moje mesto” – 27.06.2017 o 13,00 hod. – Synagóga – vyhodnotenie vedomostnej, výtvarnej a literárnej časti súťaže žiakov MŠ, ZŠ, SŠ-na pozvánky
Máj 2017

Na bicykli bezpečne – 04.05.2017 o 8,00 hod -  Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra – okresná súťaž pre deti ZŠ-na pozvánky
 
Slávik Slovenska – 11.05.2017 o 8,00 hod. - Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra – okresná súťaž v speve ľudových piesní pre deti ZŠ-na pozvánky
 
SONG-17.05.2017 o 8,00 hod. - Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra – okresná súťaž v speve v cudzom jazyku-AJ pre deti ZŠ-na pozvánky
 
Rastliny a zvieratá našich lesov – 25.05.2017 o 8,00 hod. - Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra – okresná súťaž pre deti ZŠ-na pozvánky
Apríl 2017

Rozprávkové vretienko - 06.04.2017 o 9,30 hod.-Centrum voľného času, Štefánikova tr. 63, Nitra-súťaž v dramatizácii rozprávok-pre žiakov ZŠ-na pozvánky

Svet fantázie a Svet patrí mladým - 07.04.2017 o 14,00 hod.-Centrum voľného času, Štefánikova tr. 63, Nitra-vyhodnotenie literárnej a výtvarnej súťaže

Scrabble - 11.04.2017 o 8,00 hod.-Centrum voľného času, Štefánikova tr. 63, Nitra-súťaž pre žiakov ZŠ-na pozvánky

Cestujeme históriou – 20.04.2017 o 8,00 hod.-Centrum voľného času, Štefánikova tr. 63, Nitra-dejepisná súťaž pre žiakov ZŠ-na pozvánky

Technické minimum - 21.04.2017 o 8,00 hod.-Centrum voľného času, Štefánikova tr. 63, Nitra-súťaž pre žiakov ZŠ-na pozvánky

English drama - 26.04.2017 o 8,00 hod.-Centrum voľného času, Štefánikova tr. 63, Nitra-súťaž pre žiakov ZŠ-na pozvánky

Vo víre tanca - 28.04.2017 o 8,00 hod.-Centrum voľného času, Štefánikova tr. 63, Nitra- - tanečná súťaž pre žiakov ZŠ-na pozvánky

Marec 2017

Jarné aranžovanie - 03.03.2017 o 9,00 hod. - Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra - okresná súťaž pre ZŠ-na pozvánky

Literárny kalamár - 09.03.2017 o 9,00 hod. - Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra - vedomostná zábavná súťaž pre žiakov 7.-8. ročníka ZŠ

STORY - 21.03.2017 o 9,00 hod, Centrum voľného času, Štefánikova tr. 63, Nitra-okresná súťaž v prednese v AJ - pre ZŠ na pozvánky

STORY- 22.03.2017 o 9,00 hod, Centrum voľného času, Štefánikova tr. 63, Nitra-okresná súťaž v prednese v NJ a RJ - pre ZŠ na pozvánky

Verejná súťažná prehliadka papierových a plastových modelov  - 24.03.2017 o 9,00 hod. - Centrum voľného času, Štefánikova tr. 63, Nitra - okresná súťaž pre ZŠ-na pozvánky

Hôrka hľadá talent - 28.03.2017 o 10,30 hod. - el. prac. CVČ Na Hôrke 30, Nitra-súťaž pre deti od 5-18 rokov-akýkoľvek talent a disciplína sú vítané

Február 2017

Fašiangový karneval pre deti mesta Nitra - 12.02.2017 o 15,30 - Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra - vstupné 1,- €, masky vstup zdarma

DFS Borinka - 19.02.2017 o 16,00 hod. - Divadlo A. Bagara v Nitre - slávnostný galaprogram pri príležitosti 30. výročia založenia súboru

Jarný mestský detský tábor - 20.-24.02.2017 od 7,00-16,30 hod.-poplatok 35,- € informácie na sekretariáte CVČ

December 2016

Mikuláš v Domine - 06.12.2016 o 16,30 hod. - pre členov ZÚ

Vianočný koncert - 16.12.2016 o 17,00 hod. - OC Galéria Mlyny - DFS Borinôčka, DFS Borinka, FS Furmani

November 2016

POPTÓN - 24.11.2016 o 9,00 hod. – Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra – súťaž v interpretácii slovenskej populárnej hudby – pre žiakov SŠ-na pozvánky
 
Šaráda – 25.11.2016 o 11,00 hod.- Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra – z príležitosti Dňa študenststva-humorno zábavná show pre ZŠ a SŠ-na pozvánky
 
Vianočné aranžovanie – 22.11.2016 hod. o 9,00 hod. -Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra –súťaž v aranžovaní pre ZŠ-na pozvánky
Október 2016

Majstrovstvá okresu v šachu - 27.10.2016 o 8,30 hod. - Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra - pre ZŠ a SŠ na pozvánky

Jún 2016

MDD pre deti z Orechovho dvora v spolupráci so Žiackym parlamentom v Nitre - 01.06.2016 o 10,00 hod. - elokované pracovisko CVČ, Na Hôrke 30, Nitra 

MDD v spolupráci s Mestom Nitra - 05.06.2016 - park Sihoť

Letné aranžovanie - 08.06.2016 o 9,00 hod. - Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra - okresná súťaž v aranžovaní pre žiakov ZŠ-na pozvánky

7 kľúčov od pokladu - 09.06.2016 o 10,00 hod. - Botanická záhrada SPU v Nitre - súťaž pre žiakov ZŠ-na pozvánky

Nitra, moje mesto - 14.06.2016 - Synagóga v Nitre - slávnostné vyhodnotenie literárnej, výtvarnej a vedomostnej časti súťaže-na pozvánky

 

 

Máj 2016

Na bicykli bezpečne - 04.05.2016 o 9,00 hod. - Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra - okresná súťaž pre žiakov ZŠ-na pozvánky

Slávik Slovenska - 12.05.2016 o 9,00 hod. - Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra -okresná súťaž v speve ľudových piesní-pre ZŠ na pozvánky

Song - 18.05.2016 o 9,00 hod. - Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra -okresná súťaž v speve cudzích jazykov-AJ-pre žiakov ZŠ na pozvánky

Song - 19.05.2016 o 9,00 hod. - Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra -okresná súťaž v speve cudzích jazykov-NJ a RJ-pre žiakov ZŠ na pozvánky

Rastliny a zvieratá našich lesov - 26.05.2016 o 9,00 hod. - Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra - okresné kolo pre žiakov 4. a 5. ročníka-na pozvánky

Nitra, moje mesto - 27.05.2016 o 9,00 hod. - Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra - vedomostná časť súťaže pre ZŠ a SŠ na pozvánky

Srdiečko z lásky - 29.05.2016 o 15,30 a 17,00 hod. - Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra - prehliadka záujmovej činnosti CVČ

Apríl 2016

Cestujeme históriou-"Nitra a Veľká Morava" -21.04.2016 o 9,00 hod.-Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra- okresná dejepisná súťaž pre žiakov 7. ročníka ZŠ-na pozvánky

Technické minimum-22.04.2016 o 9,00 hod.-Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra-okresná súťaž pre žiakov 3.-4. ročníka-na pozvánky

English drama-28.04.2016 o 9,30 hod.-Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra-okresná jazyková súťaž-na pozvánky

Rozprávkové vretienko-21.04.2016 o 9,00 hod.-Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra- súťaž pre ZŠ-na pozvánky

Marec 2016

Hôrka hľadá talent - 15.03.2016 o 10,30 hod., elokované pracovisko CVČ, Na Hôrke 30, Nitra-súťaž určená pre talentované deti z rôznych záujmových útvarov a odvetví, oblasť športu, umenia a kultúry

Scrabble - 17.03.2016 o 8,00 hod.-Centrum voľného času, Štefánikova tr. 63, Nitra-súťaž v spoločenskej hre pre žiakov ZŠ staršieho školského veku

Súťažná prehliadka papierových a plastových modelov - 18.03.2016-Centrum voľného času, Štefánikova tr. 63, Nitra-od 9,00-10,30 preberanie modelov, od 10,30-11,00 otvorenie súťaže a organizačné pokyny, od 12,30 vyhodnotenie súťaže

Kvetná nedeľa-20.03.2016 - tradičné vynášanie Moreny s folklórnym spevom a tancom

STORY - 22.03.2016 o 9,00 hod, Centrum voľného času, Štefánikova tr. 63, Nitra-okresná súťaž v prednese v AJ - pre ZŠ na pozvánky

STORY-23.03.2016 o 9,00 hod, Centrum voľného času, Štefánikova tr. 63, Nitra-okresná súťaž v prednese v NJ a RJ - pre ZŠ na pozvánky

Svet patrí mladým - Centrum voľného času, Štefánikova tr. 63, Nitra-literárna súťaž pre žiakov 7.-9. ročníka ZŠ - termín uzávierky je 15.03.2016

Svet fantázie - Centrum voľného času, Štefánikova tr. 63, Nitra-výtvarná súťaž pre MŠ a žiakov 1.-4. ročníka ZŠ - termín uzávierky je 15.03.2016| 0-15 | 15-20 |

 
KONTAKT
Centrum voľného času
Štefánikova trieda 63
949 01 Nitra
tel.: 037 / 6524325
fax: 037 / 6526373 cvcdomino@zoznam.sk sekretariat@cvcdomino.com

Web site powered by phpRS