DOMINO


Karate

Cieľom je viesť deti a mládež k sebapoznaniu, rozvoju pohybových schopností, férovej súťaživosti. Výuka a nácvik bojových postojov, kopov a úderov, nácvik cvičenia vo dvojici, súborných cvičení. Príprava na páskovanie.

Karate TORASHIRO CVČ Hôrka

Ved. krúžku:  Mgr. Andrea Halmová, 0915/064377

Kde: el. prac CVČ, Na Hôrke, Nitra-Klokočina

Kedy: 

začiatočníci:  pondelok o 16,00 -17,30 hod. 1. stretnutie dňa 11.09.2017 o 16,00 hod.

pokročilí:  pondelok a piatok 14,30-16,00 hod., švrtok  14,30 - 16,30 hod.

  
KONTAKT
Centrum voľného času
Štefánikova trieda 63
949 01 Nitra
tel.: 037 / 6524325
fax: 037 / 6526373 cvcdomino@zoznam.sk sekretariat@cvcdomino.com

Web site powered by phpRS