DOMINO


Flautový

Chceli by ste sa hravou formou naučiť hrať na nejaký hudobný nástroj?
Zobcová flauta je najjednoduchší, a zároveň najdostupnejší hudobný nástroj. Naučia sa na nej hrať malí i veľkí. Hranie na flaute priaznivo pôsobí na dýchacie ústrojenstvo a precvičuje jemnú motoriku. Navyše sa naučíme základy rytmiky a budeme cibriť hudobný sluch a hudobnú pamäť rôznymi cvičeniami.
Pre deti od 5-10 rokov.

Ved. krúžku: Erik Sitár, DiS. art

Kde: CVČ Domino, Štefánikova 63, Nitra

Kedy: 
KONTAKT
Centrum voľného času
Štefánikova trieda 63
949 01 Nitra
tel.: 037 / 6524325
fax: 037 / 6526373 cvcdomino@zoznam.sk sekretariat@cvcdomino.com

Web site powered by phpRS