DOMINO


O nás-domino

Prvá zmienka o budove súčasného CVČ Domina v Nitre na Štefánikovej ulici 63 (v centre mesta) je spojená s významným staviteľom Jánom Tomaschekom,  autorom budovy, ktorá bola postavená  pred druhou svetovou vojnou ako živnostenský  dom. Po znárodnení  roku 1948 budova  slúžila ako Dom armády.
Československá armáda v roku 1953 darovala budovu deťom a mládeži k záujmovej a príležitostnej činnosti s cieľom vytvorenia  Krajského  domu  pionierov a  mládeže.
Od roku 1992 zariadenia tohto typu boli premenované  na Centrá voľného času v rámci Slovenska.  11. 3. 1992  – bolo zariadenie slávnostne  premenované na Centrum voľného času Domino Nitra.
Náplň, obsah i rozsah činnosti sa s pribúdajúcimi rokmi  zmenili podľa spoločenskej potreby
a dopytu. Pamätníci si spomínajú na mnohé krúžky ako letecký modelár, železničný modelár, filmové štúdio mladých, ktoré reprezentovalo činnosť mládeže i v zahraničí. Hudobné, tanečné, spevácke skupiny účinkovali i na medzinárodných podujatiach detí a mládeže . Veľká sála budovy slúžila a slúži naďalej na kultúrne vystúpenia, súťaže, koncerty …...............
Dnešné deti a mládež v 69 záujmových krúžkoch, súboroch a kluboch  vypĺňajú zmysluplne voľný čas už nielen v tejto spomínanej budove, ale i v lokalite sídlisk Chrenová a Klokočina.  
KONTAKT
Centrum voľného času
Štefánikova trieda 63
949 01 Nitra
tel.: 037 / 6524325
fax: 037 / 6526373 cvcdomino@zoznam.sk sekretariat@cvcdomino.com

Web site powered by phpRS