DOMINO


Žabky

Krúžok pre malé tanečnice a tanečníkov od 4 do 6 rokov. Pohybové a tanečné cvičenia na modernú hudbu, rozvíjanie hudobného sluchu, citu pre rytmus a veľa tanečných a pohybových hier významne prispievajú k telesnému, pohybovému zdokonaľovaniu, psychickému vývinu a upevňovaniu zdravia detí predškolského veku. Preto prihláste Vaše deti ešte dnes.

Ved. krúžku: Mgr. Jana Valentová, 0949/155022

Kde a kedy:

CVČ Domino, Štefánikova 63 - pondelok o 16,15 -17,15 hod. - 1. stretnutie dňa 11.09.2017 o 16,00 h.

  
KONTAKT
Centrum voľného času
Štefánikova trieda 63
949 01 Nitra
tel.: 037 / 6524325
fax: 037 / 6526373 cvcdomino@zoznam.sk sekretariat@cvcdomino.com

Web site powered by phpRS