DOMINO


Stolný tenis

Cieľom ZÚ Stolný tenis je vzbudiť u detí záujem o šport a najmä o stolný tenis ale aj dosiahnuť u nich takú úroveň osvojenia si herných činností, aby žiaci boli schopní hrať súťaže v stolnom tenise. Celoročná činnosť je rozdelená do tréningových období. Jednotlivé tréningové obdobia obsahujú vždy všetky zložky športovej prípravy (všeobecnú a špeciálnu telesnú prípravu, technicko-taktickú a teoretickú prípravu).

Ved. krúžku: PaedDr. Alena Mrázová, 0911/752 019

Kde: e. prac. CVČ, Topoľová 1, Nitra-Chrenová

Kedy: 1. stretnutie dňa 12.09.2017 o 14,30 hod.

utorok od 14,30-16,00 hod. a 16,00-17,30 hod.
streda od 15,00-16,00 hod.


 
KONTAKT
Centrum voľného času
Štefánikova trieda 63
949 01 Nitra
tel.: 037 / 6524325
fax: 037 / 6526373 cvcdomino@zoznam.sk sekretariat@cvcdomino.com

Web site powered by phpRS