DOMINO


Úspechy ZÚ Mažoretky v šk. r. 2016/2017

ZÚ Mažoretky I.NIMA

3. miesto v kategórii POM POM - Kadet veľké formácie

3. miesto v kategórii Klasická mažoretka - Junior veľká formácia

 

Úspechy ZÚ Plastový modelár v šk. r. 2016/2017

ZÚ Plastový modelár

Juraj Zemánek - 2. miesto kat. ZŠ na Majstrovstvách SR modelárov žiakov v Nitre dňa 15.10.2016

Dominika Vnuková - 2x špeciálne ocenenie poroty na neoficiálnych majstrovstvách sveta na webe "Scale model world" v Anglicku

Úspechy ZÚ Šach v šk. r. 2016/2017

ZÚ ŠACH

Rakovský Jakub - 4. miesto na MSR v praktickom šachu v Liptovskom Mikuláši

Belica Kamil - 1. miesta v sériách GPX mládeže v mestách: Žilina, Bratislava, Trakovice, Malacky, Tlmače

Kuna Patrik - 1. miesto v sérii GPX mládeže v meste Osuské - 13.05.2017

Michalička Oliver - 1. miesto v sérii GPX mládeže v meste Topoľčany - 10.02.2017

Úspechy ZÚ Karate v šk. r. 2016/2017

ZITA BAKAYOVÁ  
- členka záujmového útvaru Karate TORASHIRO pri CVČ trénujúca pod vedením Mgr. Andrey Halmovej
V školskom roku 2016/2017 dosiahla v kategórii kumite ml.dorastenky 12-13 ročné nad 50 kg nasledovné vynikajúce úspechy:
Pohár SNP (Banská Bystrica) – 2.miesto
1.kolo Bratislavského pohára (Viničné) – 1.miesto
3.kolo Bratislavského pohára (Viničné) – 1.miesto
1.kolo Slovenského pohára (Sabinov) – 2.miesto
Kachican Cup (Nitra) – 1.miesto
2.kolo Slovenského pohára (Nitra) – 2.miesto
Memoriál Rudolfa Farmadína (Nitra) – 3.miesto
Zvolen Cup (Zvolen) – 2.miesto
Galanta Cup (Galanta) – 2.miesto
Grand Prix (Žilina) – 2.miesto
Memorial Jozefa Juhaňáka (Žiar nad Hronom) – 1.miesto
 
Najvýznamnejšie úspechy :
Majstrovstvá Slovenska (Trnava, 3.12.2016):
1.miesto (kumite jednotlivci)
1.miesto (kumite družstvá)
(kumite team TORASHIRO Nitra)
Veľká cena Slovenska s medzinárodnou účasťou viacerých krajín Európy (Bratislava, 26.3.2017 ) - 3. miesto
Víťazka Slovenského pohára za rok 2016
 
NATÁLIA VARGOVÁ  
členka záujmového útvaru Karate TORASHIRO na Hôrke pri CVČ trénujúca pod vedením Mgr. Andrey Halmovej
V školskom roku 2016/2017 dosiahla v kategórii kumite mladšie dorastenky 12-13 ročné nad 50 kg nasledovné vynikajúce úspechy:
Pohár SNP (Banská Bystrica) – 1.miesto
1.kolo Bratislavského pohára (Viničné) – 2.miesto
1.kolo Slovenského pohára (Sabinov) – 3.miesto
2.kolo Slovenského pohára (Nitra) – 3.miesto
Memoriál Rudolfa Farmadína (Nitra) – 3.miesto
Zvolen Cup (Zvolen) – 1.miesto
Galanta Cup (Galanta) – 2.miesto
Grand Prix (Žilina) – 2.miesto
Najvýznamnejšie úspechy :
Majstrovstvá Slovenska (Trnava, 3.12.2016) – 1.miesto (kumite družstvá)
(kumite team TORASHIRO Nitra)
 
PATRÍCIA HÓKOVÁ
- členka záujmového útvaru Karate TORASHIRO na Hôrke pri CVČ trénujúca pod vedením Mgr. Andrey Halmovej
V školskom roku 2016/2017 dosiahla v kategórii kumite dievčatá 6-7 ročné do 28 kg a v kata dievčatá 6-7 ročné pokročilé nasledovné vynikajúce úspechy:
2.kolo Bratislavského pohára (Viničné) – 1.miesto
Kachican Cup (Nitra) – 2 x 2.miesto (kata+kumite)
1.kolo Slovenského pohára (Trenčín) – 1.miesto a 3.miesto
2.kolo Slovenského pohára (Šurany) – 1.miesto a 2.miesto
3.kolo Slovenského pohára (Stará Ľubovňa) – 2 x 1. miesto
Galanta Cup (Galanta) – 1.miesto
Najvýznamnejšie úspechy :
Majstrovstvá Slovenska (Košice, 14.5.2017):
1.miesto (kumite jednotlivci)
1.miesto (kata jednotlivci)
1.miesto (kumite družstvá)
(kumite team TORASHIRO Nitra)
Veľká cena Slovenska s medzinárodnou účasťou viacerých krajín Európy (Bratislava, 26.3.2017 ) - 1. miesto
Víťazka Slovenského pohára za rok 2016
 
NINA JESENIČOVÁ
- členka záujmového útvaru Karate TORASHIRO na Hôrke pri CVČ trénujúca pod vedením Mgr. Andrey Halmovej
V školskom roku 2016/2017 dosiahla v kategórii kumite mladšie žiačky 8-9 ročné do 32 kg a v kata 8-9 ročné pokročilé nasledovné vynikajúce úspechy:
1.kolo Bratislavského pohára (Viničné) – 1. miesto a 2.miesto (kata+kumite)
Pohár SNP (Banská Bystrica) – 3.miesto
2.kolo Bratislavského pohára (Viničné) – 1.miesto a 3.miesto
Kachican Cup (Nitra) – 3.miesto
3.kolo Bratislavského pohára (Viničné) – 1.miesto a 3.miesto
1.kolo Slovenského pohára (Trenčín) – 1.miesto
2.kolo Slovenského pohára (Šurany) – 3.miesto
3.kolo Slovenského pohára (Stará Ľubovňa) – 2 x 3.miesto
Galanta Cup (Galanta) – 2.miesto
Najvýznamnejšie úspechy :
Majstrovstvá Slovenska (Košice, 14.5.2017):
3.miesto (kumite jednotlivci)
1.miesto (kumite družstvá)
(kumite team TORASHIRO Nitra)
 
DAJANA PUCHLOVÁ  
- členka záujmového útvaru Karate TORASHIRO na Hôrke pri CVČ trénujúca pod vedením Mgr. Andrey Halmovej
V školskom roku 2014/2015 dosiahla v kategórii kumite staršie dorastenky 14-15 ročné do 47 kg nasledovné vynikajúce úspechy:
3.kolo Západoslovenského pohára (Nesvady) – 2.miesto
Majstrovstvá západoslovenského kraja (Kolárovo) – 2.miesto
2.kolo Bratislavského pohára (Viničné) – 2. miesto
3.kolo Bratislavského pohára (Viničné) – 2.miesto
Najvýznamnejší úspech :
Majstrovstvá Slovenska (Trnava, 6.12.2014) – 3.miesto
Úspechy DFS Borinka a FS Furmani v šk. r. 2016/2017

DFS BORINKA
- zlaté pásmo na regionálnej prehliadke detských folklórnych súborov "Heličky 2017"
 
FS FURMANI
- choreografia "Regrútska rozlúčka z Podzoboria" zlaté pásmo na krajskej prehliadke choreografií folklórnych kolektívov "Idú hrať" a návrh na postup do celoštátneho kola súťaže
 
Úspechy TS EIJA DANCE CREW v šk. r. 2016/2017

Tanečný súbor EIJA DANCE CREW
25.2.2017
Maďarsko – ZALAEGERSZEG -  V. PRESS DANCE  - INTERNATIONAL DANCE COMPETITION org.: WADF
1.miesto  – juniorská skupina  FREEZE YOU OUT
1.miesto – juniorské trio  HEARTBEAT
2.m. – junior sólo  Bring me to life  - Natália Konôpková
2.m. – junior sólo A Dream  – Sofia Čelešová
4.m. – junior sólo Myself – Lenka Križanová
4.m. – mládež skupina HORUS MYSTERY
21. -23. 4.2017
Levice – SHOWTIME majstrovstvá Slovenska a nominácia na majstrovstvá Európy  org.: INTDance
1.m. – junior sólo A Dream – Sofia Čelešová
1.m. – junior sólo Bring me to life – Natália Konôpková
1.m. – mládež skupina LIKE A BURLESQUE
2.m. - junior sólo Myself – Lenka Križanová
2.m. - junior sólo Castle Queen – Laura Sochová
2.m.  - detská formácia ŠKOLA PRE PRINCEZNY
2.m. –  juniorská formácia Príbeh železnej masky
2.m. – mládež skupina  HORUS MYSTERY
3. m.- juniorská skupina – FREEZE YOU OUT
4.m. – juniorské trio – HEARTBEAT
13.5.2017
BANSKÁ BYSTRICA – TANEČNÍ SKUPINA ROKU 2017 org.:EUROPA 2 nominácia na európsky šampionát
1.m. detská formácia – ŠKOLA PRE PRINCEZNY
1.m. – juniorská formácia – PRÍBEH ŽELEZNEJ MASKY
21.5.2017
NITRA – PRIBINOV POHÁR – Akadémia Tanca
1.m. – mládež skupina LIKE A BURLESQUE
3.m. – detská formácia ŠKOLA PRE PRINCEZNY
2.m. – deti II. sólo CASTLE QUEEN – Laura Sochová
5.m.- junior sólo MYSELF – Lenka Križanová
6.m. – junior sólo A DREAM – Sofia Čelešová
3. –  4.6. 2017
BRATISLAVA – Majstrovstvá Slovenska org. : SZTŠ - STO D IDO
4.m. – juniorská formácia PRIBEH ŽELEZNEJ MASKY
4.m. – juniorská skupina FREEZE YOU OUT
Semifinálové umiestnenia pre :
Juniorské sóla:- Lenka Križanová, Sofia Čelešová, Laura Sochová
24.-25.6.2017
PRAHA-Europeanchampionchip-Best Dance Group Evropa 2
1.m. - detská formácia ŠKOLA PRE PRINCEZNY
2.m. - juniorská formácia – PRÍBEH ŽELEZNEJ MASKY
28.06.-02.07.2017
BUDAPEŠT-Europeanchampionchip
3.m. - mládež skupina LIKE A BURLESQUE
 
 

 

Tanečná súťaž EIJA DANCE-Maďarsko

 

Dňa 25.2.2017 sa členovia ZÚ EIJA DANCE zúčastnili súťaže v ZALAEGERSZEG-Maďarsko.

/ súťaž s medzinárodnou účasťou Maďarsko,  Srbsko, Chorvátsko, Rumunsko, Čechy, Poľsko, Slovensko /

Umiestnenie:

JVK sólo Natália Konôpková – show dance – BRING ME TO LIFE : 2.miesto                  

JVK sólo Sofia Čelešová – contemporary dance – A DREAM : 2.miesto

JVK sólo Lenka Čelešová – contemporary dance – MYSELF : 4.miesto                                

JVK trio Patrícia Hudecová

               Lenka Križanová

               Sofia Čelešová    - contemporary dance – HEARTBEAT: 1.miesto                             

JVK skupina: Hudecová, Križanová, Čelešová, Balková, Suchá, Trabalíková, Baráthová

-          Contemporary dance -  FREEZE YOU OUT : 1. miesto                                           

HVK skupina: Brathová, Némethová, Nagyová, Giertlová, Suchá, Bečková

-          Show dance artistic – HORUS MYSTERY : 4.miesto                                    

Touto tanečnou súťažou a dosiahnutými výsledkami sa choreografie nominovali na majstrovstvá sveta, ktoré sa budú konať v novembri 2017 v českom meste Liberec.

"Vidiečanova Habovka"

V dňoch 11.-12.06.2016 sa v Habovke uskutočnilo celoštátne kolo súťaže detského hudobného folklóru "Vidiečanova Habovka".
DFS Borinka-dievčatá speváčky získali strieborné pásmo a sólistka Katka Pekárová z DFS Borinka ml. získala zlaté pásmo.
Gratulujeme.
 
 
Zvonky 2016

ZVONKY-regionálna súťaž detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov dňa 22.03.2016 v KOS v Nitre.

Naše spevácke skupiny z Borinky a malá speváčka Katka si vyspievali postup do krajského kola.

 

 

Úspechy Centra voľného času

Úspechy Centra voľného času v školskom roku 2014-2015 
KONTAKT
Centrum voľného času
Štefánikova trieda 63
949 01 Nitra
tel.: 037 / 6524325
fax: 037 / 6526373 cvcdomino@zoznam.sk sekretariat@cvcdomino.com

Web site powered by phpRS