DOMINO


Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa:

 Názov organizácie: Centrum voľného času

Sídlo organizácie: Štefánikova trieda 63,

Mesto a PSČ: Nitra, 949 01

Štatutárny zástupca: PaedDr. Viktória Mankovecká

IČO: 37867130

Tel.: 037 / 6524325037 / 6524325         037 / 6524325 037 / 6524325

Fax: 037 / 6526373

Mail: sekretariat@cvcdomino.com     cvcdomino@zoznam.sk

Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, 949 01 Nitra je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").

Súhrnná správa o zákazkách k 30.09.2016 
KONTAKT
Centrum voľného času
Štefánikova trieda 63
949 01 Nitra
tel.: 037 / 6524325
fax: 037 / 6526373 cvcdomino@zoznam.sk sekretariat@cvcdomino.com

Web site powered by phpRS