DOMINO


Strelecký

Základy streľby zo vzduchovky, z luku, vzduchovej pištole, šipky. Pre deti od 10-15 rokov.

Ved. krúžku: Mgr. Adela Maškinová   0907/691218
 
KDE: CVČ  Na Hôrke Nitra
 
KEDY: streda o 15,00-16,00 hod. -1. stretnutie dňa 13.09.2017 o 15,00 hod.
 

  
KONTAKT
Centrum voľného času
Štefánikova trieda 63
949 01 Nitra
tel.: 037 / 6524325
fax: 037 / 6526373 cvcdomino@zoznam.sk sekretariat@cvcdomino.com

Web site powered by phpRS