DOMINO


Voľné pracovné miesta

Príjmeme do pracovného pomeru s okamžitou platnosťou pedagogického zamestnanca-učiteľa v oblasti telovýchovy a športu.

Náplň práce: práca s deťmi a mládežou, vedenie záujmových útvarov v oblasti športu a pohybových aktivít (napr. aerobik, tanec, gymnastika, mažoretky, zumba, ...)

Požiadavky: vyššie odborné vzdelanie s pedagogickou a odbornou spôsobilosťou, vysokoškolské vzdelanie I. stupňa, vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Dátum nástupu: ihneď

Žiadosť a životopis zasielajte na našu adresu alebo mailom. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor. 
KONTAKT
Centrum voľného času
Štefánikova trieda 63
949 01 Nitra
tel.: 037 / 6524325
fax: 037 / 6526373 cvcdomino@zoznam.sk sekretariat@cvcdomino.com

Web site powered by phpRS