DOMINO


Organizačná štruktúra

Riaditeľka Centra voľného času:  
PaedDr. Viktorie Mankovecká
 
Zástupkyňa riaditeľky: 
Mgr. Adela Maškinová
 
Ekonomicko-prevádzkový úsek: 
Bc. Vieroslava Gajdošová
Katarína Berkiová
 
Pedagogickí zamestnanci:
úsek spoločensko-vednej činnosti: 
PaedDr. Alena Mrázová
Mgr. Zuzana Solárová
Mgr. Jana Valentová
Mgr. Andrea Halmová
 
úsek esteticko - kultúrnej činnosti:
Mgr. Marián Hlavatý, PhD.
Bc. Erika Sýkorová
Mgr. Katarína Hudáková
Mgr. Elizabeta Arvensisová
Erik Sitár, DiS. art.
BcA. Andrea Zákopčanová
 
úsek prírodovedno - environmentálny:
Ing. Zuzana Jakubíková
 
úsek telovýchovy a športu:
Mgr. Simona Lacová


 
KONTAKT
Centrum voľného času
Štefánikova trieda 63
949 01 Nitra
tel.: 037 / 6524325
fax: 037 / 6526373 cvcdomino@zoznam.sk sekretariat@cvcdomino.com

Web site powered by phpRS