DOMINO


DOKUMENTY

   Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti šk.rok 2009-2010
 

   Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti šk.rok 2010-2011

 

   Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti šk. rok 2011-2012

 

 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti šk. rok 2012-2013
 
 
  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti šk. rok 2013-2014
 
 
  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti šk. rok 2015-2016
 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti šk. rok 2016/2017
 
 

 Rozbor hospodárskej činnosti za rok 2014

 

  Rozbor hospodárskej činnosti za rok 2015

 

 Rozbor hospodárskej činnosti za rok 2016

 

Dodatok ku kolektívnej zmluve 
KONTAKT
Centrum voľného času
Štefánikova trieda 63
949 01 Nitra
tel.: 037 / 6524325
fax: 037 / 6526373 cvcdomino@zoznam.sk sekretariat@cvcdomino.com

Web site powered by phpRS