DOMINO


2012, 2013, 2014,2015

2011

  Objednávka č.1/2011 - stravovanie za december

  Objednávka č.2/2011 - revízia EPS

  Objednávka č.3/2011 - predplatné odborného časopisu

  Objednávka č.4/2011 - stravovanie za január

  Objednávka č.5/2011 - nákup scannera

  Objednávka č.6/2011 - servisné práce PC

  Objednávka č.7/2011 - stravovanie detí v Jarnom tábore

  Objednávka č.8/2011 - stravovanie za február

  Objednávka č.9/2011 - stravovanie za marec

  Objednávka č.10/2011 - tlačivo ŠEVT

  Objednávka č.11/2011 - mapy na súťaž Orientačný beh

  Objednávka č.12/2011 - webhosting

  Objednávka č.13/2011 - štvrťročná kontrola EPS

  Objednávka č.14/2011 - servisné práce PC

  Objednávka č.15/2011 - servisná prehliadka kotlov

  Objednávka č.17/2011 - stravovanie za apríl

  Objednávka č.19/2011 - preprava ZÚ

  Objednávka č.20/2011 - nákup MTZ na ZÚ

  Objednávka č.22/2011 - stravovanie za máj

  Objednávka č.30/2011 - stravovanie za jún

  Objednávka č.49/2011 - stravovanie za september

  Objednávka č.50/2011 - nákup MTZ na ZÚ

  Objednávka č.57/2011 - stravovanie za október

  Objednávka č.61/2011 - stravovanie za november

  Objednávka č.63/2011 - nákup MTZ na ZÚ 
KONTAKT
Centrum voľného času
Štefánikova trieda 63
949 01 Nitra
tel.: 037 / 6524325
fax: 037 / 6526373 cvcdomino@zoznam.sk sekretariat@cvcdomino.com

Web site powered by phpRS