DOMINO


2012,2013, 2014,2015

2011

JANUÁR

  Le Cheque Dejeuner - stravovanie 12/2010

  GN Systems - revízia EPS

  NTS - 12/2010

  RAABE - predplatné 2011

  SPP - Štefánikova 01/2011

  SPP - Chalupkova 01/2011

  SPP - Morušova 01/2011

  T-Com - telefóny 12/2010

  T-Mobile - 12/2010-01/2011

  ZSE - vyúčtovanie 2010

  ZSE - 01/2011

  ZVS - vodné, stočné Dlhá, Morušova 12/2010

  ZVS - vodné, stočné Štefánikova 12/2010

FEBRUÁR

  Le Cheque Dejeuner - stravovanie 01/2011

  SPP - Štefánikova 02/2011

  SPP - Chalupkova 02/2011

  SPP - Morušova 02/2011

  SPP - vyúčtovanie 12/2010

  T-Com - telefóny 01/2011

  nákup scannera

  servisné práce PC

  NTS - 01/2011

  ZSE - 02/2011

  ZVS - vodné, stočné Dlhá 01/2011

  ZVS - vodné, stočné Štefánikova 01/2011

  ZVS - vodné, stočné Morušova 01/2011

  T-Mobile - 01/2011-02/2011

  stravovanie detí v Jarnom tábore

MAREC

  SPP - Štefánikova 03/2011

  SPP - Chalupkova 03/2011

  SPP - Morušova 03/2011

  Le Cheque Dejeuner - stravovanie 02/2011

  ZVS - vodné, stočné Štefánikova 02/2011

  ZVS - vodné, stočné Dlhá 02/2011

  T-Com - telefóny 02/2011

  ZSE - 03/2011

  NTS - 02/2011

  NTS - vyúčtovanie za r.2010

  spracovanie PÚ

  T-Mobile - 02-03/2011

  ZVS - vodné, stočné Morušova 02/2011 

APRÍL

  SPP - Morušova 04/2011

  T-Com - telefóny 03/2011

  ZVS - vodné, stočné Štefánikova 03/2011

Le Cheque Dejeuner - stravovanie 03/2011

  ŠEVT - tlačivo

  NTS - 03/2011

  ZSE - 04/2011

  ZVS - vodné, stočné Dlhá 03/2011

  T-Mobile - 03-04/2011

  ZVS - vodné, stočné Morušova 03-04/2011

  webová stránka

  mapy na súťaž


FAKTÚRY NAD 1000 €

  Le Cheque Dejeuner - stravovanie 04/2011

  X2 sport - športové potreby na ZÚ

  Le Cheque Dejeuner - stravovanie 05/2011

  Genei Nitra - preprava ZÚ

  Le Cheque Dejeuner - stravovanie 06/2011

  Službyt Nitra - prevádzka CVČ Na Hôrke

  Le Cheque Dejeuner - stravovanie 09/2011

  X2 sport - MTZ na ZÚ

  Le Cheque Dejeuner - stravovanie 10/2011

  Le Cheque Dejeuner - stravovanie 11/2011

  For Sport - MTZ na ZÚ 
KONTAKT
Centrum voľného času
Štefánikova trieda 63
949 01 Nitra
tel.: 037 / 6524325
fax: 037 / 6526373 cvcdomino@zoznam.sk sekretariat@cvcdomino.com

Web site powered by phpRS