DOMINO


2012, 2013, 2014,2015

rok 2011

01/11 Zmluva s GN Systems - odborné prehliadky a skúšky EPS, revízne správy, štvrťročné kontroly

02/11 Nitrans MG, s.r.o. - autobusová doprava pre ZÚ

03/11 Zmluva č.1/2011 - prenájom UKF Nitra

04/11 Zmluva č.2/2011 - prenájom Tanečná škola ECHO

05/11 Zmluva č.3/2011 - prenájom ORCHIDEA, n.o.

06/11 Zmluva č.4/2011 - prenájom ORCHIDEA, n.o. 

07/11 Službyt Nitra, s.r.o. - zmluva o výpožičke CVČ Hôrka od 01.01.2011 do 05.08.2011

08/11 Službyt Nitra, s.r.o. - zmluva o výpožičke CVČ Hôrka od 06.08.2011 na dobu neurčitú

09/11 Zmluva č.5/2011 - prenájom Klub Polski

10/11 Zmluva č.6/2011 - prenájom ORCHIDEA, n.o.

11/11 Zmluva č.7/2011 - prenájom ORCHIDEA, n.o.

12/11 Zmluva č.8/2011 - prenájom Agentúra ARTUR

13/11 Zmluva č.9/2011 - prenájom ORCHIDEA, n.o.

14/11 Zmluva č.10/2011 - prenájom ORCHIDEA, n.o. 
KONTAKT
Centrum voľného času
Štefánikova trieda 63
949 01 Nitra
tel.: 037 / 6524325
fax: 037 / 6526373 cvcdomino@zoznam.sk sekretariat@cvcdomino.com

Web site powered by phpRS