DOMINO
| 0-15 | 15-30 | 30-36 |


Šikovné ruky a aranžovanie

Krúžok pre dievčatá a chlapcov ZŠ a osemročných gymnázií.

Témy: aranžovanie rastlín do misiek, váz,  viazanie vencov, kytíc,  práca so živým a sušeným materiálom,  3D obrázky, ozdoby z korálok,  ozdoby zo špagátu, papiera, maľovanie na textil a sklo.

fotogaléria

Ved. krúžku: Ing. Zuzana Jakubíková, 0904/624267

Kde: CVČ Domino, Štefánikova 63, Nitra

Kedy:  piatok o 14,00-16,00 hod. - 1. stretnutie dňa 08.09.2017

Mamičky a detičky "Lienočky"

Klub pravidelne sa stretávajúcich mamičiek s detičkami. Mamičky na MD spríjemňujú čas sebe i svojim deťom vo veku od 1 roka do 3 rokov.

fotogaléria

Ved. krúžku: Mgr. Zuzana Solárová, 0910/485127

Kde: CVČ Chrenová, Topoľová 1, Nitra 

Kedy: utorok a piatok od 9,00-11,00 hod. 1. stretnutie dňa 12.09.2017

Zápasenie

Pre deti a mládež vo veku od 5-15 rokov
- zábava, náuka, zdravie a športová príprava pre chlapcov a dievčatá
- pohybové hry - koordinačné a motorické zručnosti
- úvod do zápasu, základy zápasenia, rozvoj obratnosti

 

vedúci ZÚ: Ing.Zámočník - 0903/867741
 
KDE: ZŠ Benkova
 
KEDY: utorok a štvrtok od 17,00-19,30 hod
 
1. stretnutie dňa 08.09.2016

 

Historický šerm

Historický šerm Tormenta

Čo sa môžeš naučiť? Šermovať kordom, šabľou, mečom.

Ved. krúžku: Ing. Michal Kujovský, 0904/978423 

www.tormenta.szm.sk, e-mail: tormenta@pobox.sk

Kde: CVČ Domino, Štefánikova 63, Nitra

Kedy: pondelok a streda 18,30-20,30 hod. - 1. stretnutie dňa 11.09.2017

Historický šerm SATYROS

Ved. krúžku: Martin Oravec-0903/697694 martinoravecnitra@gmail.com

Kde: CVČ Chrenová, Topoľová 1, Nitra

Kedy: utorok a štvrtok 19,00-20,30 

Plastový modelár

Výroba plastových modelov.

Ved. krúžku: Mgr. Martin Mikuláš

Kde: CVČ Domino, Štefánikova 63, Nitra

Kedy: utorok 16,00-18,00 hod. 1. stretnutie dňa 12.09.2017

Flautový

Chceli by ste sa hravou formou naučiť hrať na nejaký hudobný nástroj?
Zobcová flauta je najjednoduchší, a zároveň najdostupnejší hudobný nástroj. Naučia sa na nej hrať malí i veľkí. Hranie na flaute priaznivo pôsobí na dýchacie ústrojenstvo a precvičuje jemnú motoriku. Navyše sa naučíme základy rytmiky a budeme cibriť hudobný sluch a hudobnú pamäť rôznymi cvičeniami.
Pre deti od 5-10 rokov.

Ved. krúžku: Erik Sitár, DiS. art

Kde: CVČ Domino, Štefánikova 63, Nitra

Kedy:| 0-15 | 15-30 | 30-36 |

 
KONTAKT
Centrum voľného času
Štefánikova trieda 63
949 01 Nitra
tel.: 037 / 6524325
fax: 037 / 6526373 cvcdomino@zoznam.sk sekretariat@cvcdomino.com

Web site powered by phpRS