DOMINO
| 0-15 | 15-30 | 30-36 |


TS EIJA DANCE

Moderný tanec

 fotogaléria

Ved. krúžku: Bc. Erika Sýkorová

Kde: CVČ Domino, Štefánikova tr. 63, Nitra

Kedy:  

Začiatočníci 

DVK -5-10 r. -utorok 15,30-16,30 hod.

JVK-11-15 r.-piatok od 15,00-16,30 hod.

1. stretnutie dňa 12.09.2017 o 15,30 hod. pre obe vekové kategórie

Súťažné: - uvítame vo svojich radoch aj deti a mládež, ktoré už majú tanečné skúsenosti

DVK -pondelok, streda a piatok 14,30-16,00 hod.
 
JVK -pondelok, streda a piatok od 16,00-17,30 hod.
 
HVK -pondelok, streda a piatok od 17,30-18,30 hod.

 

TS MADHOUSE

fotogaléria

HIP - HOP

Ved. krúžku: Mgr. Raganová, 0905/969430, 0905/628439

Kde: CVČ Domino, Štefánikova 63, Nitra

Kedy: 1. stretnutie dňa 12.09.2017 o 15,30 hod.

utorok od 16,30 hod.

štvrtok od 15,30 hod.

ZA OPONOU

Máš 13 až 15 rokov a zaujímaš sa o divadlo?
Chceš svojmu okoliu dokázať čo v tebe je?
Máš svoj názor na súčasný svet a nevieš ako ho vhodne vyjadriť?
DIVADLO JE SKVELÝ SPÔSOB!
Príď a spoločne budeme umelecky rebelovať.
 
Vedúca krúžku: Mgr. Elizabeta Arvensisová - t.č. 0915/407 708
KDE: Centrum voľného času, Štefánikova tr. 63, Nitra
KEDY:  pondelok od 16,00-18,00 hod. - 1. stretnutie v pondelok dňa 11.09.2017 o 15,00 hod.
Výtvarný - keramický Paletko

Krúžok určený pre deti MŠ a ZŠ.

 Hrou budete spoznávať tajomstvá výtvarného umenia, netradičné výtvarné techniky, práca s papierom, textilom, hlinou.

 

 Hlina je úžasný materiál plný krásy. Každý výrobok je jedinečný a originálny. Ak máte vzťah práve k takýmto aktivitám, potom príďte k nám do nášho krúžku.

fotogaléria

Ved. krúžku: PaedDr. Viktória Mankovecká

Kde: CVČ Domino, Štefánikova 63, Nitra

Kedy: utorok od 15,00 - 17,00 hod. 1. stretnutie dňa 12.09.2017 o 15,00 hod.

Výtvarný-Pastelka

Rozvoj výtvarného talentu, fantázie, tvorivosti a nadobudnutie potrebných zručností vo výtvarnej činnosti. Kreatívne myslenie a pozitívny vzťah k umeniu.

Ved. krúžku:  BcA. Andrea Zákopčanová - 0918/390 132

Kde a kedy: 

CVČ Domino, Štefánikova 63, Nitra
piatok od 15,30-17,00 hod. 
 
el. prac. CVČ, Topoľová 1, Nitra-Chrenová
štvrtok od 15,30-17,00 hod. - 
 
el. prac. CVČ, Na Hôrke 30, Nitra-Klokočina
utorok od 16,00-17,30 hod.
 
 
 

 

Pampúšik

Krúžok pre deti MŠ a 1.stupeň ZŠ. Dramatizácia rozprávok, rozvíjanie komunikačných, vyjadrovacích schopností, vytváranie a vodenie bábok, kulisy, bábkové divadielko, ale aj pohybové hry a tanečné choreografie.

Ved. krúžku: Mgr. Jana Valentová, 0949/155022

Kde:

Kedy:

Mažoretky

Súbor mažoretiek I. Nima pracuje s dievčatami od roku 1996 v Centre voľného času Domino vo veku od 5 -30 rokov v štyroch vekových kategóriách (prípravka, kadet, junior a senior). Naše vystúpenia sa uskutočňujú na rytmickú modernú hudbu i hudbu so živým orchestrom. Pracujeme s maršálskou (mažoretkovou) paličkou i pom poms v skupinových formáciách a sólových formáciách. Súbor je rozdelený na starších členov - I. Nima a mladších členov - Dominky.

Ved. krúžku: Ing. Alžbeta Martišková, t.č. 0905/290148

Kde: CVČ Domino, Štefánikova 63, Nitra

Kedy:  

Dominky (mladšie): streda a piatok 15,30-17,00 hod. -1. stretnutie dňa 13.09.2017

I.NIMA (staršie): utorok a štvrtok 18,00-20,00 hod. - 1. stretnutie dňa 07.09.2017

Žabky

Krúžok pre malé tanečnice a tanečníkov od 4 do 6 rokov. Pohybové a tanečné cvičenia na modernú hudbu, rozvíjanie hudobného sluchu, citu pre rytmus a veľa tanečných a pohybových hier významne prispievajú k telesnému, pohybovému zdokonaľovaniu, psychickému vývinu a upevňovaniu zdravia detí predškolského veku. Preto prihláste Vaše deti ešte dnes.

Ved. krúžku: Mgr. Jana Valentová, 0949/155022

Kde a kedy:

CVČ Domino, Štefánikova 63 - pondelok o 16,15 -17,15 hod. - 1. stretnutie dňa 11.09.2017 o 16,00 h.

 

Lienky

Pohybovo-tanečná príprava pre deti vo veku od 4 - 6 rokov. Náplňou je pohybová výuka pomocou detských moderných pesničiek a básničiek, hier. Nenásilnou formou sa deti naučia základy držania tela, základné pohybové návyky a cviky.

fotogaléria

Ved. krúžku: Mgr. Zuzana Solárová, 0910/485127

Kde a kedy: 

CVČ Domino, Štefánikova 63 - utorok od 16,30-17,15 hod. 1. stretnutie dňa 12.09.2017 o 16,30 hod.

CVČ Chrenová, Topoľová 1 -  štvrtok od 16,30-17,15 hod.  1. stretnutie dňa 14.09.2017 o 16,30 hod.

Stolný tenis

Cieľom ZÚ Stolný tenis je vzbudiť u detí záujem o šport a najmä o stolný tenis ale aj dosiahnuť u nich takú úroveň osvojenia si herných činností, aby žiaci boli schopní hrať súťaže v stolnom tenise. Celoročná činnosť je rozdelená do tréningových období. Jednotlivé tréningové obdobia obsahujú vždy všetky zložky športovej prípravy (všeobecnú a špeciálnu telesnú prípravu, technicko-taktickú a teoretickú prípravu).

Ved. krúžku: PaedDr. Alena Mrázová, 0911/752 019

Kde: e. prac. CVČ, Topoľová 1, Nitra-Chrenová

Kedy: 1. stretnutie dňa 12.09.2017 o 14,30 hod.

utorok od 14,30-16,00 hod. a 16,00-17,30 hod.
streda od 15,00-16,00 hod.
Karate

Cieľom je viesť deti a mládež k sebapoznaniu, rozvoju pohybových schopností, férovej súťaživosti. Výuka a nácvik bojových postojov, kopov a úderov, nácvik cvičenia vo dvojici, súborných cvičení. Príprava na páskovanie.

Karate TORASHIRO CVČ Hôrka

Ved. krúžku:  Mgr. Andrea Halmová, 0915/064377

Kde: el. prac CVČ, Na Hôrke, Nitra-Klokočina

Kedy: 

začiatočníci:  pondelok o 16,00 -17,30 hod. 1. stretnutie dňa 11.09.2017 o 16,00 hod.

pokročilí:  pondelok a piatok 14,30-16,00 hod., švrtok  14,30 - 16,30 hod.

 

Šach

História šachu siaha až do čias vladárov. Dnes je stále všeobecne uznávaná hra bez hranice veku. Učí deti logicky a samostatne rozmýšľať, analyzovať hru, kombinatoriku.

fotogaléria

Ved. krúžku: p. František Zelovič

Kde: CVČ Domino, Štefánikova 63, Nitra

Kedy: streda a piatok od 16,00 - 18,00 hod. 1. stretnutie dňa 06.09.2017

Graffiti Art-výtvarný ateliér

- pre žiakov ZŠ a SŠ

- ako si vymyslieť svoj "tag", základy tvarovania graffiti písma, plošné písmo-2D, priestorové písmo-3D, ako vyfarbovať svoj "sketch", graffiti z kartónu, vyrezávanie šablón, street-art

- graffiti battle a výstavy

- pre najšikovnejších možnosť maľovať priamo na stenu v "legálnej graffiti zóne" v Nitre

https://www.facebook.com/kruzokumenia/

Ved. krúžku: 

Kde: Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra

Kedy: streda od 16,00-18,00 hod. - 1. stretnutie dňa 06.09.2017

Aerobik a gymnastika pre deti

-pohybový krúžok pre dievčatá vo veku od 6-8 rokov

-základné aerobikové kroky, základy gymnastiky, pohybové skladby na hudbu, strečingové cvičenia, pohybové hry

 vedúca ZÚ: Mgr. Simona Lacová-0905/545 446
 
KDE: elokované pracovisko CVČ, Na Hôrke 30, Nitra-Klokočina
 
KEDY: streda od 16,15-17,15 hod. - 1. stretnutie dňa 13.09.2017 o 15,30 hod.
Športové

Hokej, futbal, basketbal.

Kontaktné osoby:

 
Futbal p.Tulík, tel. 0903/915215
Hokej


| 0-15 | 15-30 | 30-36 |

 
KONTAKT
Centrum voľného času
Štefánikova trieda 63
949 01 Nitra
tel.: 037 / 6524325
fax: 037 / 6526373 cvcdomino@zoznam.sk sekretariat@cvcdomino.com

Web site powered by phpRS