DOMINO


Deti a mládež sa môžu prihlasovať do záujmových útvarov počas celého školského roka.
Prihlášku a Čestné vyhlásenie pre zber údajov  na školský rok 2017/2018 si možete stiahnuť v rubrike KRÚŽKY 
 
2% dane
Vážení rodičia a priatelia,
prispením 2% z dane skvalitníte výchovno-vzdelávaciu činnosť v CVČ. Tlačivá si môžete stiahnuť v rubrike
 

TERMÍN PRIHLASOVANIA do Mestského detského letného tábora je od 02.05.2018-miesto si treba rezervovať telefonicky alebo osobne.
Informácie, prihláška a program MsDT budú zverejnené 02.05.2018.
 
 

 
 
 
 

  
KONTAKT
Centrum voľného času
Štefánikova trieda 63
949 01 Nitra
tel.: 037 / 6524325
fax: 037 / 6526373 cvcdomino@zoznam.sk sekretariat@cvcdomino.com

Web site powered by phpRS